Energiverificering

Ekstern audit samt verifikation af indberetningsmateriale over energibesparelser

En forudsætning for gennemførelse af verifikationen er, at Q-Kontrol får adgang til det overordnende regnskabsmateriale for energiverifikationen samt processen for udarbejdelse af indberetningsmaterialet. Kontakt os på email info@qkontrol-dk og på telefon 7023 3433 Q-Kontrol er uafhængig af net- og distributionsselskaber. Vores auditorer er godkendt i henhold til ”The Governing Board of the International Registration Scheme for Certified Auditors (IRCA)” i England, GCT Associates Ltd., UK , til at gennemføre audit i henhold til ISO standarden. Energiverificering gennemføres kun af Q-Kontrols mest kompetente og veluddannede auditorer, og alle audits gennemføres med udgangspunkt i ISO 19011 og i overensstemmelse med referencerne herunder. Ønsker du et tilbud på ekstern audit samt energiverificering, bedes du kontakte på info@qkontrol-dk.

Ref.:

BEK nr 1452 af 16. december 2013 om energispareydelser i net- og distributionsvirksomheder – Vis Opgørelse af realiserede energibesparelser i henhold til politisk aftalen af 13. november 2012 mellem klima-, energi- og bygningsministeren og net- og distributionsselskaberne inden for el, naturgas, fjernvarme og olie – Vis