Q-kontrol profil

Q-Kontrol ApS er ISO-akkrediteret af DANAK til at certificere i henhold til DS/EN ISO 9001 systemer og af Sikkerhedsstyrelsen til at udføre 3. parts efterprøvninger af KLS inden for en VVS, El, Gas og Kloak.

Grundidéen bag Q-Kontrol, er at skabe en virksomhed, hvor kunden er i centrum, og med det udgangspunkt, vil vi arbejde proffesionelt og seriøst med efterprøvning og certificering. Det er vigtigt for os, at vores kunder oplever os passionerede og engagerede i vores arbejde.

Q-Kontrol drives af et stærkt ønske om at blive de bedste inden for vores område, vores medarbejdere gør sig umage for at nå dette mål, ved at være engagerede, passionerede og professionelle, og dermed tilføre værdi for vores kunder. 

Q-Kontrol er landsdækkende og kører i hele landet med udgangspunkt i auditorers adresser og hovedkontoret i Odense.

Hovedkontor:

Q-Kontrol ApS
Magnoliavej 4 5250 Odense SV

Telefon +45 51 37 69 22
E-Mail: info@qkontrol.dk