Upartiskhed

Deltagerne i Q-Kontrols auditteams er forpligtet til sammen med ledelsen løbende at vurdere uvildighed i forhold til de certificeringsaktiviteter, auditteamet deltager i.

Der foretages vurdering i forhold til både økonomiske, personlige og faglige interesser.

Q-Kontrols ledelse tager nødvendige aktioner for at undgå kompromittering af upartiskhed i forhold til Q-Kontrols virke.

Q-Kontrol søger til enhver tid at levere vore ydelser med højeste grad af kvalitet og objektivitet.

Deltagerne i Q-Kontrols auditteams deltager ikke i certificeringer, hvori der forekommer relationer, som kunne udgøre en trussel mod upartiskheden.

Alle i Q-Kontrol er bevidst om ikke at være under økonomisk, kommerciel eller anden mulig pression i forhold til certificeringsaktiviteterne udført i Q-Kontrol.

Der er desuden fokus på upartiskhed i forbindelse med valg af samarbejdspartnere.

Kontakt os for mere information på info@qkontrol.dk