Kvalitetspolitik

Q-Kontrol har implementeret et kvalitetsledelsessystem, der efterlever alle krav til ISO 17021. Vi er akkrediteret af DANAK til ISO 9001 certificering og godkendt af Sikkerhedsstyrelsen som 3. Parts kontrolinstans indenfor EL, VVS, GAS og kloak, mm. I forbindelse med disse ordninger bliver Q-Kontrol løbende eksternt auditeret af DANAK og Sikkerhedsstyrelsen for at sikre, at kvalitetsledelsessystemet efterlever alle krav til ISO 17021.

Vores virksomhed har stort fokus på kvalitetsstyring, og vi sikrer igennem interne forbedringsprocesser, at systemet er effektivt og løbende bliver forbedret. Vi mener, at et effektivt kvalitetsledelsessystem styrker vores kundetilfredshed og sikrer, at vi har et højt fagligt niveau i forhold til vores produkt.

Kvalitetspolitik

  • Q-Kontrol vil behandle alle kunder med åbenhed, ærlighed og respekt.
  • Q-Kontrol vil opretholde en værdiskabende og tillidsfuld dialog med vores kunder
  • Q-Kontrol vil overfor leverandører, kunder og samarbejdspartnere fremstå tillidsvækkende, fleksible og fagligt professionelle.
  • Q-Kontrols ydelser skal til stadighed forbedres, så de i deres form og indhold er de bedste på markedet, tidssvarende, let forståelige og anvendelige.
  • Q-Kontrol vil løbende forbedre sit kvalitetsledelsessystem således, at vores virksomhed er effektiv og dermed fjerne aktiviteter, der ikke tilfører værdi.
  • Q-Kontrol prioriterer medarbejdernes kompetenceudvikling højt.
  • Q-Kontrol skal internt have åbne og dynamiske kommunikationsveje.
  • Q-Kontrol vil være en attraktiv arbejdsplads og derigennem tiltrække dygtige og kompetente medarbejdere.

Q-Kontrol lægger stor vægt på uddannelse både eksternt og internt og har derfor udarbejdet eget kvalitetsledelsessystem, så det sikres, at Q-Kontrols produkter til stadighed har en høj standard, samt at kompetencer og viden i virksomheden fastholdes og øges.