VE-GODKENDELSESORDNINGEN

  • Godkendelsesordningen er for virksomheder, der monterer små vedvarende energianlæg
  • Med små vedvarende energianlæg forstås biomassekedler og –ovne, solcelle- og solvarmeanlæg samt varmepumper
  • Ordningen er en frivillig godkendelsesordning, som interesserede virksomheder kan tilmelde sig
  • Virksomheder kan vælge at blive godkendt indenfor en eller flere af teknologierne
  • Virksomhederne kan opnå en godkendelse fra Energistyrelsen som henholdsvis VE-montørvirksomhed eller VE-installatørvirksomhed
  • En godkendelse giver virksomheden ret til at anvende betegnelsen VE-montørvirksomhed eller VE-installatørvirksomhed i sin markedsføring

  • For at blive godkendt VE-installatørvirksomhed skal den ansøgende virksomhed i forvejen være autoriseret som el- eller vvs-installatørvirksomhed
  • Godkendte virksomheder, der ikke samtidig er autoriseret som el- eller vvs-installatørvirksomhed vil få betegnelsen VE-montørvirksomhed
  • For at blive godkendt skal den ansøgende virksomhed have et kvalitetsstyringssystem, der er godkendt af en kontrolinstans for VE-montørvirksomheder og VE-installatørvirksomheder
  • Virksomhedens personale skal leve op til nærmere beskrevne uddannelseskrav.

Hent eksempel på KS-dokument for godkendt kvalitetsstyringssystem her