Den ny Bek. 629 om kvalitetsledelsessystemer og ny KLS-håndbog

Ny bekendtgørelse om kvalitetsledelsessystemer trådte i kraft 1. juli 2017. Den afløser Bek. 545 og medfører så væsentlige ændringer i kvalitetsledelsessystemet, at Q-kontrol i den forbindelse har foretaget en omfattende revidering af vores gamle KLS-håndbog.

Ændringernes omfang medfører således også, at alle vore nuværende kunder skal konvertere til den nye håndbog, men det er garanteret meget let gjort.