Reklamation

Enhver virksomhed, der har fået udstedt et godkendelsesbevis af Q-kontrol ApS, eller har ansøgt Q-kontrol ApS om at blive godkendt, kan rejse en reklamationssag i forbindelse med f.eks. følgende:

  • manglende anerkendelse af virksomhedens ansøgning
  • manglende anbefaling af godkendelse af kvalitetsledelsessystemet
  • suspendering eller inddragelse af godkendelsesbevis
  • tvistigheder i forbindelse med godkendelsesprocessen

Reklamationen skal ske skriftligt til direktøren for Q-kontrol ApS:

Q-kontrol ApS
Att: Lars Søgaard
Magnoliavej 4
5250 Odense SV
E-mail: ls@qkontrol.dk

Anke

Såfremt der mellem en virksomhed under godkendelsesordningen eller anden interessepart opstår stridsspørgsmål i forbindelses med godkendelses- eller overvågningsprocessen, udstedelse eller inddragelse af godkendelsesbevis, vil sagen blive overdraget til Sikkerhedsstyrelsens afgørelse.