Erklæring vedr. upartiskhed

Q-kontrol ApS kontrolinstans erklærer, at:

  • Muligheder for interessekonflikt foranlediget af certificeringsydelser identificeres, analyseres og dokumenteres løbende i Q-kontrols udvalg til håndtering af upartiskhed.. Dette gælder uanset om konflikten skyldes personale hos Q-kontrol ApS eller aktiviteter udført af andre personer, organer eller virksomheder.
  • Certificering  udføres ikke, hvis relationer til andre personer, organer eller virksomheder vurderes at udgøre en uacceptabel trussel mod upartiskhed. Dette gælder ikke kun, men under alle omstændigheder hvis kunder i Q-kontrol ApS kontrolinstans, også er repræsenteret i Q-kontrols bestyrelse.
  • Intet personale i Q-kontrol ApS  er under kommerciel, økonomisk eller anden form for pression fra Q-kontrol ApS eller ejere, der kan påvirke personalets upartiskhed.
  • Alt personale i Q-kontrol ApS er bevidst om vigtigheden af upartiskhed og lader alle oplysninger om mulige trusler og interesse-konflikter gå videre til Q-kontrol ApS´s ledelse og udvalget til håndtering af upartiskhed.
  • Alle oplysninger om eventuelle interessekonflikter stilles til rådighed for Sikkerhedsstyrelsen.

  • Hverken Q-kontrol ApS eller nogen anden del af Q-kontrol APS udfører rådgivning eller intern audit indenfor de autorisationskrævende områder der er underlagt Sikkerhedstyrelsens krav og retningslinjer, El,-Gas,-Vvs, og kloak områderne. (Q-kontrol ApS lader gå mindst 2 år for medarbejdere, der har udført disse aktiviteter, før de beskæftiges med certificeringsaktiviteter i Q-kontrol ApS).
  • Q-kontrol ApS outsourcer ikke certificeringsopgaver, hvor interessekonflikter og trusler ved anvendelse af eksternt personale kan forekomme.
  • Q-kontrol ApS anbefaler ikke anvendelse af navngivne rådgivende virksomheder i forbindelse med etablering af ledelsessystemer indenfor Q-kontrol ApS´s  arbejdsområder der er under sikkerhedsstyrelses krav og retningslinjer som er El,-Gas,-Vvs, og kloak områderne.
  • Q-kontrol ApS vil tage initiativ til at korrigere alle upassende påstande fremsat af en hvilken som helst rådgivende virksomhed om, at certificering vil blive enklere, lettere, hurtigere eller billigere hvis Q-kontrol ApS anvendes.
  • Q-kontrol ApS  yder ikke specifik rådgivning om opbygning af KLS-systemer, men alene giver generel rådgivning ud fra standardiserede system-skabeloner. Den generelle rådgivning kan også omfatte afholdelse af informationsmøder om kvalitetsledelsessystemer.